מעשר

שאלה: 

1. יש לנו בגינה עץ קלמנטינות. אם אני קוטף קלמנטינה אחת מן העץ על מנת לאכול, האם עלי לעשר? איך?
2. אם אני רוצה להביא לאחי כמות של קלמנטינות מן העץ על מנת שיהיה לו, אני ממלא לו שקית, האם אני חייב לעשר? הוא חיב לעשר? רק כשייכנס לביתו? איך בדיוק ההוראה?
3. אם אמא שלי עושה סלט, והיא מבקשת שאקטוף לה לימון אחד מן העץ על מנת לסחוט לסלט. האם צריך לעשר? איך?
4. אם אני קוטף כמות לימונים שיהיה לנו בבית שלא אצטרך כל רגע לקטוף, איך עלי לעשר?
5. האם תבלינים צריך לעשר? לדוגמא, אני מכין כוס תה, ורוצה לקטוף כמה עלי נענע או לימונית או לואיזה או מרווה מן העציץ בחצר, האם צריך לעשר את זה?
6. אם אני רוצה לקטוף מהתבלינים הללו על מנת להריח ולברך בהבדלה אני יכול לקטוף וזהו? או שיש עוד פעולה שעלי לעשות?

תשובה: 

1. אם אתה אוכל אותה כפרי בלבד, פטור מתרו"מ.
2. כן. הואיל ונגמרה המלאכה, בכך שקטפת פירות ונתת אותן לאחיך, הרי שגם נקבעו למעשרות.
3. הואיל והכנסת הפרי (הלימון) לבית, אף שהוא בודד, חייב בתרו"מ.
4. עיין בסידור סדר הפרשת תרומות ומעשרות, ותפריש בברכה, מאותה כמות לימונים שקטפת, כפי ההנחיות הכתובות שם.
5. תבלינים הנאכלים כמו נענע, חייבים בתרומות ומעשרות, ותבלינים שהם רק לטעם או לריח, או לצבע, ולא לאכילה, פטורים מתרו"מ.
6. נענע שקטפת רק לברכת הריח, ואינך אוכל אותו כלל, פטור מתרו"מ.

תאריך: 
26/08/16 כ"ב אב התשע"ו
x

Audio Playlist