דילוג לתוכן העיקרי

המנהג לאהיל על הילדים בטלית

שאלה

שלום כבוד מארי רצון ערוסי הלוי שליט"א, אני כל שנה רואה ארבעה גברים מאהילים בטלית על הרבה ילדים שעבורם הבעל קורא קורא בפרשת וזאת הברכה, ואני תמיד שואל את עצמי מה ההבדל בין המעשה הנ"ל לבין פתיחת מטריה בשבת/יום טוב או פתיחת גגון של עגלת תינוק, שני מעשים שלפי מה שידוע לי הם אסורים בגלל עשיית אוהל עראי, האם נכון לחשוש לכך? האם עליי להזהיר את יתר המתפללים משום כך על טעותם החמורה? בברכת התורה, אליעזר

תשובה

א. אני לא מכיר את המציאות הזו, ולא ראיתי כיצד מאהילים. לכאורה, אם פורשים מעל הילדים טלית, יש בזה איסור שאין לעשות אוהל עראי לכתחילה. אך אם יצמידו הטלית על ראשיהם, מותר, כי יש בזה דין לבוש. יש אומרים שמותר בגלל שאין לפחות מחיצה בת טפח.
ב. מטריה אסור לפתוח בשבת, ויש אומרים שאיסור זה איסור תורה.
ג. מטריה הצמודה לעגלת תינוק יש מתירים, כי היא חלק מן הכלי שנקרא עגלה.