ירושת בנים בימינו

שאלה: 

שלום לכבוד הרב
בסכסוך בענייני ירושה שפרץ במשפחה, טוען בן אחד מבני המשפחה שיש לקיים את דין התורה ולנשל את בנות המשפחה מנכסי המשפחה. כל שאר הבנים והבנות מאוחדים בדעה שיש לחלוק בשווה. יש לציין שאחת מהבנות במצב כלכלי קשה מאוד, והיא כבר מבוגרת מכדי לעבוד, משפחתה משפחה מרובת ילדים, עשרות רבות של נכדים ונינים ב"ה כך שהאפשרות שבניה יספקו לה מחיה בכבוד תכביד עליהם ותבייש את האם - הסבתא. יש לציין שאותו אח במצב כלכלי מצוין ורק לאחרונה זכה לירושה אחרת שבה קיבל למעלה ממיליון וחצי ש"ח. עם מי הצדק?

תשובה: 

אם יש צוואה בת תוקף יש לקיימה ולפעול על פיה. ואם אין צוואה, הירושה היא מכח חוק, ובבית המשפט בנות יורשות מכח החוק כמו הבנים. ולבית דין רבני אין סמכות להוציא צו ירושה רק בהסכמת כל היורשים מכח החוק. והבנות שרוצים לנשלן מירושה, אינן חייבות להגיע לבית דין רבני, ועל הבנים לשלם להם, כדרישתן, כדי שתסכמנה להסמיך את ביה"ד הרבני, ודי לחכימא... לכן ביה"ד הרבני ממליץ לכל היורשים למחול זה לזה ולהקנות זה לזה באחווה ובשוויון, וזו הדרך הנכונה, במיוחד שיש בת מאוד זקוקה.

תאריך: 
25/01/17 כ"ז טבת התשע"ז
x

Audio Playlist