אכילת עור.

שאלה: 

שלום עליכם הרב.
האם לפי הרב קאפח, מותר לחתוך בשיניים קצת עור, שבולט משולי האצבעות ולבלוע אותו, או שמא יש בזה משום מאכלות אסורות?

תשובה: 

עור האדם כבשרו, הן לעניין איסור אכילה, והן לעניין טומאה, רבינו, מאכ"א, ד, כא, ובתנאי שהוא רך.

תאריך: 
01/06/17 ז' סיון התשע"ז
x

Audio Playlist