כשרות הבשר "כשר ריאה"

שאלה: 

שלום לרב
עד לא מזמן הייתי קונה בשר קפוא שהיה כתוב עליו כשר גם לדעת הבית יוסף. בזמן האחרון לא מוזכר כשר לדעת הבית יוסף, אלא כשר ריאה. מה הדין של בשר "כשר ריאה". האם זה כשר לדעת הבית יוסף או לדעת הרמב"ם?
תודה רבה.

תשובה: 

לאחרונה הרה"ר לישראל קבעה שסימון כשרות "כשר ריאה", פירושו שהריאה נמצאה ללא סירכות, ומבחינה זו כשרות מהודרת, אבל השחיטה וכן בדיקת בני המעיים וכיו"ב הם בדרגת כשרות רגילה, לא מהודרת. מה שאין כן סימון "חלק", גם השחיטה וגם בדיקת טרפיות וכן הריאה, כולם ברמה מהודרת.

תאריך: 
07/06/17 י"ג סיון התשע"ז
x

Audio Playlist