קריאת בתורה פרשה וחצי קורח וחצי חקת מאין

שאלה: 

כב' הרב ה' עמך שאלתי מאין ומה המקורות שנוהגים התימנים בביהכנ"ס שלנו לקרוא פרשה וחצי את פרשת קורח וחצי חקת, ובשבת הבאה חצי חוקת ופרשת מסעי שאלתי וקבלתי תשובה לא מספקת לאמור משום "טורח ציבור" מה המקורות לנוהג הזה, ועל מה הם מתבססים
תודה מראש

תשובה: 

חלוקת סדרות השבוע בעבר לא היו אחידות, שהרי המנהג בארץ ישראל היה לקרוא כל חמשה חומשי תורה במשך שלוש שנים וחצי והסדרות (=פרשיות השבוע) היו קטנות יותר. והמנהג של בבל שקראו את חמשה חומשי תורה בשנה אחת, הסדרות השבועיות היו גדולות יותר, וכן חיבורי פרשיות בשנה בלתי מעוברת. כאמור, היו מסורות שונות של הסדרות (=פרשיות השבוע), כך לדוגמה קרח וחצי חקת, זו המסורת שנמצאה אצל רס"ג, וכן בכתבי יד קדמונים של יהודי תימן, עיין במדרש הגדול ב"ויסעו מקדש", שהוא שם הסידרא, שם, וראה בהערת המהדיר.

תאריך: 
26/06/17 ב' תמוז התשע"ז
x

Audio Playlist