אמירת "רבי חנניא..."

שאלה: 

שלום עליך מו"ר, ראיתי בכמה מקומות לאחר לימוד, וכן שמעתי שגם בבית מדרשך, לאחר הלכה יומית, אומרים "רבי חנניא..." ולאחר מכן אומרים קדיש דעתיד. שאלתי היא, מדוע אנו נצרכים למשנה זו, הרי אם עסקנו בתורה שבע"פ עשרה גוברין כבר הוצרכנו לאמירת קדיש דעתיד, ואין צורך לאמירת משנה זו, לכאורה. אם כן, מה עניין אמירתה?
תודה רבה

תשובה: 

כדי לסיים בדברי אגדה, שהם הבסיס לאמירת קדיש דעתיד.

תאריך: 
12/11/17 כ"ג חשון התשע"ח
תגיות: 
x

Audio Playlist