דילוג לתוכן העיקרי

איני ניזונת ואיני עושה

שאלה

לכבוד הרב שלום רב לאישה יש הזכות לומר לבעלה איני ניזונת ובכך אין לה צורך להעביר לו את משכורתה מה הדין במקרה שהאישה היא מפרנסת בלעדית (הבעל לא עובד) באומרה לו איני ניזונת
1. מה המצב בין בני הזוג מכיוון והיא אינה מפרנסת את הבעל למעשה אין קיום משק בית משותף בין הצדדים האם כל אחד הוא יחידה נפרדת?
2. האם הדין ההלכתי הנ"ל בכלל מוכר במשפט בארץ ובמקרה כזה יש ניתוק זיקה כלכלית בין בני זוג בעודם נשואים
3. האם היא יכולה לממן את הבעל כנדבה? והאם הדבר ראוי בברכה

תשובה

1. באופן כללי, לפי ההלכה - לא, כי יש על הבעל חיובים רבים אחרים, ובגינם חז"ל איזנו וקבעו לדוגמה, שהוא זכאי בפירות מנכסיה, כנגד חיובים שהוא חייב לה. באופן פרטני ומעשי - כל בי"ד בודק את כל הנתונים וההסכמות שיש בין בני הזוג, ובאיזו מידה הם בתוקף גם מבחינה הלכתית.
2. כנ"ל, יש הסכמי ממון בין בני הזוג שביה"ד נותן להם תוקף.
3. בוודאי.