קימה בקריאת התורה

שאלה: 

שלום לרב ותודה על תשובותיו
1. מה המקור לכך שאנו קמים לאח גדול, אבא וסבא כאשר הם עולים לקרוא בתורה?
2. לא ראיתי שנהגו לקום שהמארי עולה. האם ראוי לשנות מהמנהג ולקום, גם אם אהיה יחיד בביהכנ"ס (היות ושאר הקהל לא עומד) ?

תשובה: 

1-2. לפי עיקר הדין, אין עומדים בזמן קריאת התורה, לא כהקראים שעומדים בזמן קריאת התורה ואין זכר בתלמוד שעומדים לכבוד הרב או האב וכיו"ב בזמן שהוא קורא בתורה. אבל מצד המנהג, אכן נהגו אצלנו לעמוד כשהאב או הסב קורא בתורה, וכן לדוד, או לאח הגדול. ויש שנהגו לעמוד לכבוד הרב,
כשהרב מברך ברכות התורה. וכל זה מדין כיבוד האב, ולכן נגרר הסב והדוד, והאח הגדול. כי הסב, מלבד שבני בניו הם כבנים, הרי בד"כ בתימן, נהגו קרובי המשפחה להתפלל בבית כנסת אחד, ולכן כשהסב קורא, הרי בנו עומד, ובן בנו עומד, שאביו עומד. ומאחר ואחיו הגדול כאביו נהגו לעמוד כשאח גדול קורא בתורה. ומאחר והאב עומד מפני אחיו, גם הבן עומד מפני דודו, מכח עמידת אביו. עיין שת"ז או"ח, קמו, סק"ט, על מנהגנו הנ"ל, וכן בעץ חיים על הסידור בענין קריאת התורה.

תאריך: 
20/12/17 ב' טבת התשע"ח
x

Audio Playlist