ביטול מצוות עשה מדרבנן

שאלה: 

שלום רב. קראתי שהרמב"ם כותב שלמינים אין חלק לעולם הבא. יש לי מקרה של פלאפון לא כשר שאני משתמש בו לצורכי היום יום לדברים כשרים בלבד עקב זה שאין לי אמצעים לקנות מכשיר כשר. האם יש מקום להתיר לי להשתמש במכשיר במקרה הנ"ל? מה דינו של אדם שמבטל מצוות עשה מדרבנן האם הוא נחשב כמין ע"פ פסק ההלכה?
תודה.

תשובה: 

עיין בדברי רבינו, תשובה, ג, ז, כי הם הנקראים מינים, שהם הסופרים ב"ה אלקי ישראל, ואין לקרוא למי שמשתמש במכשיר לא כשר - מין. כמו כן עיי"ש בהלכה ח, שאינו נקרא אפיקורס, כי אפיקורס כופרים בנבואה ובנבואת משה רבינו. כ"כ עיי"ש הלכה יז, שאינו נקרא כופר בתורה. אולם בהלכה יח, שם מנה רבינו "שנים הם המשומדים, המשומד לעבירה אחת, זה שהחזיק עצמו לעשות אותה עבירה בזדון, ונתפרסם בה. והורגל אפילו היתה מן הקלות, כגון שהוחזק תמיד ללבוש שעטנז, או להקיף פאה, ונמצא כאלו בטלה מצוה זו מן העולם אצלו, הרי זה משומד לאותו דבר, והוא שיעשה להכעיס...". במקרה הנדון, אתה אמנם לא מחזיק מכשיר כשר כהוראת גדולים, וזה לא בסדר, כי אתה עלול להיכשל, אבל אתה אינך עושה זאת מתוך זלזול, בדברי הגדולים, אלא מתוך שאין לך כסף לקנות מכשיר כשר. ולכן הנך יהודי כשר, וה' יסייעך להשיג הכספים המתאימים, כדי שתוכל להתנהל בדברי הגדולים.

תאריך: 
20/12/17 ב' טבת התשע"ח
x

Audio Playlist