שביעי של פסח שחל בשבת

שאלה: 

שלום לכבוד הרב,
שאלתי את הרב לפני כמה ימים על מה ששמעתי מהשיעור של הרב מחפוד שמותר מן הדין לאכול דברי חמץ בשבת שהיא אסרו חג פסח, ומשמיעה חוזרת של השיעור כנראה שאכן כוונתו של הרה"ג מחפוד הייתה לא למכירה אלא לגניזה של תערובת חמץ. טעיתי בתום לב, ומחילה אם הטעיתי את הקוראים. כמו כן, גם הרב ענה לי שתערובת חמץ עד כדי אכילת פרס שנגנזה, מותר יהיה לאוכלה בשבת. שאלתי היא, האם אין בעיה של "מגו דאתקצאי"? הרי דברי החמץ היו אסורים לנו בין השמשות בכניסת השבת?

תשובה: 

1. יישר כוחך על פרסום הודאתך זו.
2. אינו מוקצה. כי לא אמרינן מיגו דאיתקצאי בין השמשות למפרע (על היום שעבר), איתקצאי לכל היום, ליום שלמחרת.

תאריך: 
26/03/18 י' ניסן התשע"ח
תגיות: 
x

Audio Playlist