כשרות הבשר / התעשיה המתועשת

שאלה: 

שלום לכבוד מארי, אני לומד את נהלי הכשרות של הרבנות הראשית לישראל ורואה שנדרש ממשגיחי הכשרות להקפיד על נהלים רבים כדי שבסופו של דבר יגיעו לבתי ישראל מוצרים כשרים, הן מן החי והן מן הצומח. עתה נחשפתי לעדות של שוחטים והרב אבי זרקי, שלפי הסרטון שהופץ הוא גם שוחט, לגבי המצב האמיתי בהשגחת הכשרות במשחטות רבות בארץ בהם בשר טרף וכשר מתערבב מפאת חוסר השגחה. האם כבוד מארי ערוסי יודע משהו על המתרחש במשחטות בארץ וניתן בהחלט להכחיש את מה שמתעד המחקר הנ"ל או שמא עדותם של אותם שוחטים והרב הנ"ל כשרה ובאמת בהרבה מאוד מקרים מגיע לשולחנות שלנו בשר טרף למרות חותמת הכשרות שעליו? בברכה,

תשובה: 

יקירי, עלינו לעשות ככל יכולתנו בפיקוח על הכשרות, ואם אירעה שגגה, אנוסים אנו. אשר לפרסומים יש לבדוק אותם, ואני מניח שהרה"ר לא אדישה לכך. כי לצערי, יש פרסומים שליליים מגמתיים, ואין לדברים סוף, כי לא רק כשרות הבשר, אלא בכל מערכת הכשרות על סוגי המזון השונים ניתן להוציא לעז. אל תשכח, שבעלי אומניות מתקנאים זה בזה, ולצערנו, מלעיזים זה על זה, והוא רחום יכפר עוון.

תאריך: 
13/06/18 ל' סיון התשע"ח
x

Audio Playlist