אכילת בשר מראש חודש אב לתימני

שאלה: 

בס"ד שבוע טוב וחודש טוב לכבוד הרב.
בחור תימני שאל בבית כנסת ספרדי בו הוא מתפלל ממתי אסור לו לאכול בשר. אמרתי לו כמנהג אבותיו. אמר לי שהוא מכבד את אביו אבל אם הוא רוצה להחמיר יש לו אפשרות או חייב כמנהג אבותיו?

תשובה: 

אכן יהודי תימן נהגו כדין התלמוד, לאכול בשר גם בערב תשעה באב, חוץ מסעודה מפסקת. אך אם יהודי תימני רוצה להחמיר על עצמו ולא לאכול בשר, כמנהג הספרדים והאשכנזים, מותר, שהרי גם רבינו זכר חומרה בדין הבשר.

תאריך: 
15/07/18 ג' אב התשע"ח
x

Audio Playlist