השפעת ראש העיר בהיבט הדתי - המשך שאלה

שאלה: 

לכבוד הרב,
בהמשך לשאלתי על הלכות בחירות והקריטריון לבחירת ראש עיר,
רציתי לשאול: עד כמה, אם בכלל, יש לראש רשות מקומית השפעה על ענייני הדת ביישוב? ובמה מתבטאית. כי לכאורה - למרות החשיבות שהציבור הדתי מייחס למידת הדתיות של מועמד - ניתן לומר שאין לרשות מקומית זיקה לענייני דת. רוב ככל ענייני הדת שביישוב - מנוהלים או על ידי הרבנות המקומית/מועצה דתית, או על ידי עמותות פרטיות. זה כולל את בתי הכנסת, בתי מדרש, כוללים, כשרות, מקוואות, קבורה וכיו"ב היכן אם בכלל נכנס ראש הראשות המקומית?

תשובה: 

יש מתלוצצים, שהעולם על שלושה דברים: על הכסף, על הגלד, ועל המוני. ודי לחכימא ברמיזא. יש צורך בבתי כנסיות ובתי מדרשות - יכול הוא לאשר תב"ר, תקציב המועצות הדתיות, סיוע לביה"ס הדתי, תקציב לתרבות תורנית ועוד. והכל בידי ראש העיר.

תאריך: 
17/09/18 ח' תשרי התשע"ט
x

Audio Playlist