רמב"ם

שאלה: 

בהלכות יסודי התורה הרמב"ם מרחיב במעשה הבריאה, לכאורה חלק מהדברים שמוזכרים שם נוגדים את הידיעה העכשווית. איך צריך להתייחס לזה?
בתודה מראש

תשובה: 

כבר רבינו הנחה אותנו בהלכות קידוש החודש, שעלינו לעדכן עצמנו לפי העדכונים המדעיים. ובמו"נ הנחה אותנו שלעולם ננסה להסביר עניינים תורתיים ואמוניים לפי התיאוריות המדעיות שבאותו זמן. ולכן אם נשתנו תיאוריות מדעיות, עלינו לתאם את ההסברים בעניינים התורניים והאמוניים בהתאם. ורבינו נתן לו דרך ושיטה לכל המבין, כדי שכמוהו נראה וכן נעשה, לגבי כל תיאוריה מדעית חדשה עדכנית, ביחסה לתורה ולאמונה.

תאריך: 
11/02/19 ו' אדר א' התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist