דילוג לתוכן העיקרי

נטילה לדבר שטיבולו במשקה

שאלה

לק"י
שלום וברכה!
א. לרבנו יש נטילה על דבר שטיבולו במשקה? ומה מנהג תימן בנושא?
ב. יש שיעור לנטילה של מים אחרונים?
ג. אם שכחתי לעשות מים אחרונים לפני ברכת המזון צריך לעשות אחרי הברכה, או שמים אחרונים עניינם לפני ברכת המזון?
תודה רבה!

תשובה

א. בודאי. גם בימינו כל דבר שדרכו להיאכל בטיבול, יש ליטול ידיים לפני כן, בברכה.

ב לא, כי זו נטילה שהיא רחיצה וניקיון, ככל שיש צורך כדי לקנח ידיו היטב.

ג. כן. כי מים אחרונים הם תקנת חז"ל מחמת חשש של מלח סדומית.