דילוג לתוכן העיקרי

טלית על הראש

שאלה

(אני שואל בשם חבר. וכך כתב:)

מנהג אבותינו הקדושים להתעטף בטלית על הראש בזמן התפילה. זה מוסכם וברור. אני רוצה לשאול האם אדם שלא כיסה ראשו בטלית קיים מצוות ציצית או לא? לכאורה מורי הרב יוסף קאפח הוכיח מתשובה של הרמב"ם בעניין טלטול הטלית בשבת שלדעת הרמב"ם החובה וקיום מצוות ציצית היא רק בזמן שהמתעטף מכוסה בראשו (הובא בביאורו של מורי על הלכות ציצית פרק ג'). וזה קשה לי שהרי זה חידוש גדול מאד (שלא מפורש במקורות התלמוד) אך יותר מכך, מפורש ברמב"ם שבגד שמכסה ראשו ורובו של קטן אף הגדול חייב בו בציצית. ואם כן, ברור כי הגדול לא יכול לכסות את ראשו ורובו בטלית, אז כיצד יתחייב הגדול בציצית בבגד שכזה?

בברכה

תשובה

המצווה להתעטף ועיטוף כולל הראש, אף שאינו מכסה רוב גופו של אדם גדול ולפחות יהיה עטוף בראשו, בתפילת שמונה עשרה, וכן כשעולה לתורה וכיו"ב.