עלייה לקבר בתום השבעה

מחר אנחנו קמים מהשבעה

האם נהוג לעלות לקבר בתום השבעה

אפילו בניסן?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

היום - נוהגים.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪