בנושאי פסח, יום השישי וברכות השחר

שאלה: 

שלום רב! אשמח להיוועץ עם מורי ורבי הרב רצון ערוסי הי"ו, יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים.

בנושא פסח.
1)אם אי אפשר להכשיר כלי חרסינה כי הם אינם פולטים חמץ שבתוכם האם הם אמורים להיות בגניזה או שאפשר להשתמש איתם בפסח?
2)יש כלים שכל ימות השנה אני משתמש אתם למעט פסח. האם בפסח מספיק לגנוז אותם או צריך למכור אותם לגוי או שחייב להכשיר שמא אבשל ברותחים ויצא חמץ שלאחרי פסח שבתוכו?
3)אם משפחתי עושה מכירת חמץ לגוי ובזמן פסח החמץ עודנו בבית והגוי גם כשדפוק ידפוק על הדלת לא נפתח לו מחויב אני על עצמי לבדל ביני שנוהג לפי הרמב"ם נוחו עדן ולאסור מלאכול?

בנושא יום השישי.
1)אני הולך למנחה גדולה ביום השישי, וכשמחשיך, בטרם אני הולך להתפלל ערבית אני מקדש על הלחם כדי שאוכל לטעום ג׳עלה, כביכול בתוך הסעודה, יחד עם בני הבית שאינם יוצאים להתפלל, ויוצא לבית הכנסת בלי לברך ברכת המזון. אח"כ חוזר מבית הכנסת לבית, למקום שקידשתי וגומר סעודתי.
2א)האם בעת שאני חוזר מבית הכנסת עלי ליטול ידי משום היסח דעת ולברך המוציא או הואיל ובני הבית ממתינים שאחזור לסעוד לא אצטרך לברך אף ברכה ראשונה?
2ב)האם בעת שמקדשים מעט לפני כניסת שבת על לחם, חובה לקדש ולאכול בסעודה לפחות כזית עד אחרי כניסת שבת ורק כשמקדשים על יין אפשר לעבור ולקדש ממקום למקום עד שאסעד ואוכל לפחות כזית בעת שהשבת נכנסה?
3)האם יש זמן מוגדר שמשם והלאה אפשר יהיה לקדש לפני כניסת השבת?

בנושא ברכות השחר.
1א)אם אני מתעורר ב3 לפנות בוקר עלי להמתין שיגיע עלות השחר ורק אז לברך א-לוהי נשמה?
2ב)מה אם קמתי באשמורת, נעלתי נעליים, קמתי וחגרתי. האם אוכל לברך כשיגיע עלות השחר כי יש כאן מצווה/תקנה של חכמים של עשיית מצווה בלא ברכה ועדיין המצווה קיימת?
3)במציאות כזו שהייתי ער כל הלילה. האם עלי לברך מזמן עלות השחר את השלוש ברכות - שלא עשני גוי, אשה ועבד, יחד עם ברכות התורה עד סוף זמן תפילת שחרית גרידא, או שדווקא אותם אוכל לברך עד השקיעה?

תשובה: 

1. אם השתמשו חמץ בחרסינה בחמין, אין הכשר לכלים אלה, ויש לנקותם, ולגנזם, עד אחרי הפסח.

2. יש לנקותם ולגנזם, ואין למכרם כלל, היה ומכרם חייב להטבילם אחר הפסח.

3. אם מדובר בחמץ ממשי, או בתערובת חמץ שיש בה כזית בכדי אכילת פרס, אפשר שבנסיבות כאלה החמץ ייאסר, אבל מן הראוי לשאול שאלת חכם, שיחקור עוד חקירות בטרם יקבע.

בעניין ליל שבת, כל מי שרוצה להקדיש יכול בפלג המנחה להתפלל גם תפילת ליל שבת להגיע לביתו ולקדש, ולאחר מכן לאכול פירות ושאר מטעמים, עד צאת הכוכבים, ואז יטול ידיו ויאכל סעודת ליל שבת. זו הדרך, לא זולתה.

4. בעניין ברכות השחר למשכימי קום: אם השכמת קום לפנות עלות השחר, והתכוונת שלא לחזור ולישון, אתה מברך כל ברכות השחר, כי זה סוף שינתך.

אולם אם כוונתך לחזור ולישון, אתה מברך רק ברכות התורה, לומד תורה, ואח"כ אתה חוזר לישון וכשתקום תיטול ידיך בברכה ותברך שאר ברכות השחר.

תאריך: 
16/04/19 י' ניסן התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist