לחם עוני

שלום לכת״ר.
רציתי לשאול האם לדעת הרי״ף בוצעים בליל סדר על המצה הפרוסה ? ומה נהגו ההולכים אחרי רבינו?
איך ניתן להמנע מהפסק בברכה בחילוק המצה למסובים, האם לחלקם למסובים בסוף ברכת המוציא ולחכות לברכת המוציא מצה בלא דיבור או בסוף ברכת על אכילת מצה לחלק למסובים ואין נחשב הפסק גם אם החלוקה ארוכה.
האם לדעת רבינו על כל עבירה באיסור דרבנן עובר אל לאו דלא תסורו ועשה תאכל אשר יורוך (דלא כדעת רמב״ן)
תורה רבה ,מחילה וחג שמח.

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

א. לפי רבינו והרי"ף ולפי מנהגנו אנו מברכים על מצה וחצי ובוצעים מכל אחת מהן.

ב. אם יש מסובים רבים, שכל אחד מהם יחזיק מצה וחצי, ולאחר שעורך הסדר מברך המוציא, כל אחד יחלק למסובים שלפניו, וכך לא יהא הפסק בלתי סביר.

ג. כן. אבל רק כשסנהדרין גורזים גזירות או מתקנים תקנות ולא מנהגות.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪