חול המועד פסח

1. האם מותר לנקות כתם בחולצה עם מגבון בחול המועד?
2. כששביעי של פסח חל ביום שישי, האם מותר לבשל לשבת אוכל שיש בו גם תערובת חמץ שאין בה חמץ בכדי אכילת פרס? אולי כיון שמותר לקיים את זה, אז יהיה מותר לבשל. השאלה נשאלת בגלל שכידוע יש הרבה מאכלים שלא מקפידים על מה שנקרא "חוזר וניעור". כמו כן, אם זה מותר, האם יהיה מותר לבשל בסירים האלה אחרי כן אוכל לפסח, או שהסירים כבר לא כשרים לפסח וצריך להגעיל אותם?

תודה רבה

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

1. הסרת כתמים בחול המועד - מותרת.

2. אין לבשל ביו"ט לשבת, כל שאסור באכילה ביו"ט, ולכן גם אין לבשל אוכל כשר לפסח בכלים שאינם כשרים לפסח, כי האוכל שמתבשל ביו"ט שביעי של פסח, בכלי שאינו כשר לפסח, אסור באכילה, לשיטתנו שאנו אוסרים נותן טעם לפגם.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪