דילוג לתוכן העיקרי

הבדלה

שאלה

לק"י
א. מי שנוהג כרבנו לגבי קידוש והבדלה על יין לא מבושל יכול לצאת ידי חובת הבדלה ממי שמבדיל על מיץ ענבים מפוסטר?
ב. אם לא, כיצד ינהג אם אין לו יין כשר לקידוש או שיכר מדינה?
ג. אם לא יוצא ידי חובה ושמע הבדלה על יין מבושל, כשמוצא יין כשר צריך לחזור על הכל או רק על ברכת ההבדלה עצמה?
ד. אם אמרתי 'ברוך המבדיל' מותר לי לאכול כאשר אין כרגע יין כשר לקידוש?
ה. האם ברכת ההבדלה מעכבת את ברכת הבשמים והנר?

תשובה

א-ג. גם לפי רבינו, אפשר להבדיל על מיץ ענבים מפוסטר, כי הוא חמרא דמדינא, ויברך עליו שהכל.

ב. אין היתר לאכול במוצ"ש, בלי הבדלה על הכוס.

ה.אין ברכתה בשמים ולא ברכת הנר מעכבת את ברכת ההבדלה על הכוס.