דילוג לתוכן העיקרי

הבדלה

שאלה

לק"י
א. מי שנוהג כרבנו לגבי קידוש והבדלה על יין לא מבושל יכול לצאת ידי חובת הבדלה ממי שמבדיל על מיץ ענבים מפוסטר?
ב. אם לא, כיצד ינהג אם אין לו יין כשר לקידוש או שיכר מדינה?
ג. אם לא יוצא ידי חובה ושמע הבדלה על יין מבושל, כשמוצא יין כשר צריך לחזור על הכל או רק על ברכת ההבדלה עצמה?
ד. אם אמרתי 'ברוך המבדיל' מותר לי לאכול כאשר אין כרגע יין כשר לקידוש?
ה. האם ברכת ההבדלה מעכבת את ברכת הבשמים והנר?

תשובה

א-ג. גם לרבינו ניתן להבדיל על יין מבושל, או מיץ ענבים מפוסטר, כי הם בגדר חמר מדינה, אלא שלפי רבינו מברך שהכל, ולכן השומע הבדלה ממי שהבדיל על מיץ ענבים מפוסטר יצא ידי חובה, אף שבירך בורא פרי הגפן.

ד. אמירת ברוך המבדיל בין קודש לחול מתירה רק עשיית מלאכה, אם כבר יצאו שלושה כוכבים, אך אינה מתירה אכילה.

ה. יכול להבדיל, אף שאין לו באותו רגע בשמים או נר.