צביעת הפתילים

תשובה: 

א. רק אם ירצה יכול לתלות חוטים בצבע הטלית.

ב. בתימן נהגו בחוטי לבן בשַמְלֶה שהיא שחורה, ומחוץ לצנעא היו טליתות צבעוניים וחוטי לבן.

ג. כאמור, אין חיוב המעכב, שדווקא צבע החוטים יהיו בצבע הטלית, רק רשות.

ד. לא.

ה. רק אם רוצה להדר, משום זה אלי ואנוהו.

תאריך: 
01/05/19 כ"ו ניסן התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist