ברכת המאורות

שאלה: 

האם לפי רבינו מותר לברך את ברכת המאורות של יחיד כנוסח סידור רס״ג (בשעת הדחק במיוחד) ?

תשובה: 

רק בשעת דוחק גמורה, כי לכתחילה צריך היחיד לשבח את ה' ורק שלא יאמר קדושה.

תאריך: 
03/05/19 כ"ח ניסן התשע"ט
x

Audio Playlist