ברכת המאורות

האם לפי רבינו מותר לברך את ברכת המאורות של יחיד כנוסח סידור רס״ג (בשעת הדחק במיוחד) ?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

רק בשעת דוחק גמורה, כי לכתחילה צריך היחיד לשבח את ה' ורק שלא יאמר קדושה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪