חליטה בשניצל

לק"י
שלום רב!
הרב ענה לי שבישיבה אפשר שניצל כשלא חולטים..
א. מה הדין של שניצל מעובד? אותו הדין כמו קציצה?
ב. באיזה מצב כבר אי אפשר לתקן את השניצל(או בשר כלשהו), מהרגע שחתכתי את השניצל או רק במצב של טחינה הוא ניפגם?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

א. שניצל המטוגן בשמן עמוק ורותח - כן.

שניצל מעובד או קציצה - לא, אלא אם כן חלטו את הבשר לפני שטחנו אותו.

ב. אם נטחן. כי אם רק נחתך הבשר, ניתן להבהבו ואח"כ לחלטו, ואפילו אם חלטו בלי הבהוב, בדיעבד - מותר.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪