תואר רב

שאלה: 

יש אנשים שמחזירים מלא אנשים בתשובה, מגיע להם תואר רב?
תלמידי חכמים שחטאו? באיזה רמה שחוטאים מורידים להם את התואר? חטאים של כרת? או אפילו דיבור בתפילה?
יש אנשים עם כוחות ומייחסים להם תואר רב, גם להם מגיע?
מישהו שיש לו תעודת רבנות/דיינות?
יש כלל כל שהוא למי אנו קוראים רב?
תודה רבה!

תשובה: 

אכן לצערנו הרב, רב השימוש בתואר רב, בימינו, ללא הצדקה, כי רב אמור להיות יהודי ירא שמים, באמת, ואשר בקי בהלכה, ומלמד תורה תדיר לציבור.

גם רב כזה אם יוכח, בהליך בפני בי"ד, שחלילה סירך דרכיו, ועובר עבירות, אין לקרוא לו רב, עד שיחזור בתשובה באמת.

ולכן לא כל השב בתשובה הוא רב, ולא כל בבא הוא רב, ויש לצערנו מתחזים ויש להיזהר מהם.

תאריך: 
14/05/19 ט' אייר התשע"ט
x

Audio Playlist