דילוג לתוכן העיקרי

הלכות תפילה

שאלה

שלום לרב, יש לי מספר שאלות בענייני תפילה. אקדים ואומר כי נפגשתי עם הרב והרב הורה לי לנהוג עפ"י הלכותיו של רבינו הרמב"ם.
1. האם יש עניין לקרוא ק"ש או להתפלל שמונה עשרה עם תפילין? אם כן מה הדין: א. במקרה ואין תפילין כלל ב. מתקרב זמן תפילה אך אשיג תפילין אחריו ג. אם אמתין אפספס תפילה בציבור?
אשמח אם תוכל לפרט את ההבדלים (אם יש) בין ק"ש לתפילה בעניין זה.
2. במקרה בו אני מתפלל במניין האומר יג מידות רחמים בתחנון, האם אני צריך לעמוד?
3. האם מותר לאכול חצי שעה לפני עלות השחר?
4. מה ההגדרה ל:שעת הדחק, דיעבד ואנוס? (חשוב לי לברר מושגים אלו כי אני מתגייס בחודשים הקרובים)
תודה רבה!

תשובה

בוודאי שיש עניין שיתפלל עם תפילין. אין לו תפילין, יתפלל בלי תפילין. יהיה לו תפילין, אבל רק לאחר שיחלוף זמן התפילה, יתפלל בלי תפילין, ולאחר מכן יניח תפילין בברכה ויקרא קרית שמע.

עדיף להתפלל בציבור גם בלי תפילין, ואח"כ יניח תפילין ויקרא ק"ש. יש עדיפות לתפילין בזמן ק"ש מאשר בתפילה.

ולכן אם מישהו משאיל לך תפילין לזמן קצר, תניח ותאמר את היוצר וק"ש ואח"כ תחזיר לו, אע"פ שתתפלל שמונה עשרה בלי תפילין.