ברכה על טלית

שאלה: 

טלית שחייבת מדרבנן בציצית מברכים עליה?
אם לא, טלית צמר שמתחייבת ברכה צריך להיות רוב מוחלט או רוב מועט או שספיק אפילו שלא יהיה רוב וזה יתחייב?

תשובה: 

גם טלית שחיובה בציצית הוא מדרבנן, מברך עליה.

תאריך: 
16/05/19 י"א אייר התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist