דילוג לתוכן העיקרי

ברכה על טלית

שאלה

טלית שחייבת מדרבנן בציצית מברכים עליה?
אם לא, טלית צמר שמתחייבת ברכה צריך להיות רוב מוחלט או רוב מועט או שספיק אפילו שלא יהיה רוב וזה יתחייב?

תשובה

גם טלית שחיובה בציצית הוא מדרבנן, מברך עליה.