חליטה

שאלה: 

שלום רב לרב.
א. הבא לחלוט בשר במים רותחים, השליך הבשר למים, אך נותרו בידו או בכלי חתיכות נוספות, האם יכול להמשיך תהליך החליטה ולהשליכן למים אפע"פ שרתיחתם נחלשה?

תשובה: 

לא. ישליכו רק לאחר שהמים  יחזרו וירתחו היטב.

תאריך: 
20/05/19 ט"ו אייר התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist