בשר בתשעת הימים

שאלה: 

שלום רב לרב.
כידוע, נוהגים בעדתנו שלא לאסור אכילת בשר בתשעת הימים, עד לסעודה המפסקת עצמה, כדין התלמוד.
שמעתי הרצאתו של דר גברא באתר זה הטוען, כי ההיתר, שנהגו לפיו בני תימן, נובע מן העובדה, שלא היו דגים בתימן.
משמע אוכלים בשר רק בדלית ברירה. האומנם?

תשובה: 

יכול להיות אבל זו מציאות שאכלו בשר כדין התלמוד וידוע שאבותינו היו תלמודיים במנהגיהם.

תאריך: 
20/05/19 ט"ו אייר התשע"ט
x

Audio Playlist