בישול בשבת על ידי שעון שבת

שאלה: 

בהמשך לתשובה שראיתי באתר:
שאלה: לשיטת הרמב"ם ומהרי"ק, כיצד ניתן לחמם אוכל לסעודה שלישית?
תשובה: יכונן שעות שעות שידליק את הפלטה כשעה לפני סעודה שלישית ויניח את המאכלים שנתבשלו כל צרכם מערב שבת, על הפלטה, בטרם החשמל דלק.

1)למה דווקא מאכלים שנתבשלו כל צרכם? למה אסור לחמם מאכלים שלא בושלו. הרי לכאורה בגרמא לא נחלק. האם מבחינה עקרונית זה מותר, ורק ההוראה לאסור ברבים?
2)האם מותר לחמם מים במקרה שלנו? הלא לשיטת מארי מים נחשבים כדבר שאינו מבושל, ואם כן יש חילוק ביניהם?
תודה רבה

תשובה: 

1. אין לגרום בישול בשבת, והמרחק בין גרמא לגרמי דק.

2. מים, גם כשהורתחו ממש, ונצטננו, אין להרתיחם ביום שבת, והעושה כן חייב.

תאריך: 
24/05/19 י"ח אייר התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist