דילוג לתוכן העיקרי

בהמשך להקלטה על טלית קטן

שאלה

שלום רב,
בהמשך להקלטה של הרב ששמעתי בה הרב אומר שאין מצוות ציצית בלבישת טלית קטן, והיא התפתחה כנראה בעקבות גזירה וכדומה בארצות אשכנז.
הנושא הביא אותי לעיין בבית יוסף בסימן ח שם מרן מברר להלכה שאין בכך עיכוב המצווה מצד הדין, ואף הביא זאת להלכה בשו"ע, והרב שתילי זיתים הסכים לדבריו בס"ק ז - לכאורה בסתירה לדברי הרב... מה גם שעניין העיטוף לא הוזכר לעיכובא בדברי הרמב"ם, ואדרבה חייב רבינו כל כסות של ארבע כנפות בלי חילוק, ועניין העיטוף לא רמיזא באורייתא כהערת רבינו הט"ז שם סק"ד.
לכן אשמח במחילה אם הרב יגלה לי מקור דבריו, אם מדיוק לשון הברכה גרידא, אם מדברי הרב קאפח בספריו או בע"פ, או פוסק תימני אחר, ואם יש מקור בו אוכל לעיין עוד.
תודה

תשובה

יש למהרי"ק ז"ל תשובה שאין מצווה בלבישת טלית קטנה לפי רבינו, הואיל והמצווה היא עיטוף, שהרי אנשי כנסת הגדולה ניסחו את ברכת המצווה להתעטף בציצית, ושיעור הטלית "כסות שחייב אדם לעשות בה ציצית מן התורה, היא כסות שיש לה ארבע כנפות ותהיה מדתה כדי שיתכסה בה ראשו ורובו של קטן המהלך לבדו".

הרי שעיקר המצווה היא העיטוף על הראש. ושיטה זו היא בניגוד לשיטות הפוסקים שלפיהם פסק מרן את הלכתו.