ברכת שייק פירות

שאלה: 

כבוד הרב ענה לשואל באשר לברכת שיק פירות כי כל ניכרים חתיכות הפרי מברך לפיהם. אם עץ בורא פרי העץ אם אדמה בורא פרי אדמה. ולאחר מכן םסר כבוד הרב כי כל שרובו עץ ברכתו עץ וכל שרובו אדמה אדמה.
לפעמים זה מעורבב כך שניכרים חתיכות עץ ורובו אדמה ולהיפך מהי הברכה במקרה זה .

תשובה: 

כל שאינו יכול להפריד בין החתיכות, מברך לפי הרוב.

תאריך: 
10/06/19 ז' סיון התשע"ט
x

Audio Playlist