מאכלות אסורות- תערובות

שאלה: 

לכבוד הרב רצון ערוסי שלום,
שאלתי בעניין תערובת של מאכל אסור במותר. האם לפי רבינו דבר המעמיד את המאכל ונותן לו צורה, נכלל בדברים שאינם בטלים, אפילו בכל שיעור כמובא בעבודה זרה דף כט עמ ב'?

תשובה: 

איני יודע מה פירוש נותן לו צורה.

אך כל שהוא משמר או מחמיץ או נותן טעם מיוחד, הוא בגדר דבר המעמיד.

תאריך: 
18/06/19 ט"ו סיון התשע"ט
x

Audio Playlist