דיני ממונות

שאלה: 

אדם תרם ס"ת והיסתפק בכספת הארון קודש של ביהכ"נס ולא רצה לעשות ביטוח
ה
גבאי עשה ביטוח ולימים פרצו וניגנב הספר תורה וקיבלו פיצויים מהביטוח למי שייך הכסף לבעל הספר או לגבאי .

תשובה: 

הכסף שייך למבטח.

אולם כדי שלא יהיה נראה כעושה סחורה בפרתו של חבירו, שיתן גם לבעל הספר משהו מכך.

תאריך: 
19/06/19 ט"ז סיון התשע"ט
x

Audio Playlist