דיני ממונות

אדם תרם ס"ת והיסתפק בכספת הארון קודש של ביהכ"נס ולא רצה לעשות ביטוח
ה
גבאי עשה ביטוח ולימים פרצו וניגנב הספר תורה וקיבלו פיצויים מהביטוח למי שייך הכסף לבעל הספר או לגבאי .

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

הכסף שייך למבטח.

אולם כדי שלא יהיה נראה כעושה סחורה בפרתו של חבירו, שיתן גם לבעל הספר משהו מכך.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪