צניעות

האם אשה צריכה לנהוג צניעות בפני גברים גויים, או שמותר לה ללכת בפריצות בפניהם, נניח שאין חשש למכשולות כגון אם בעלה עימה?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

צניעות האשה בכל מקום ובכל זמן ובכל הנסיבות.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪