עניית אמן תוך כדי אכילה

שאלה: 

שלום וברכה
1. כשאני באמצע לעיסה וחברי מברך, האם עלי לענות אמן?
אמנם לפי המשנ''ת נראה שאין לענות, אם גם לפי המשנ''ת גם אסור לדבר בזמן האכילה, ובחדר אוכל בישיבה קשה מאוד לעמוד בזה... כך שיוצא מצב אבסורדי, אמן אני לא עונה, אבל לענות לשאלת חבר אני עונה...
אכן הרבה פוסקים אמרו ש"אין משיחין בשעת הסעודה" נאמר דוקא בזמנם שנהגו להסב, אבל בזמנינו זה לא איסור מוחלט ולכן גם עונים אמן... האם גם הרב סובר כך שזה לא איסור מוחלט? (זו שאלה שנייה)

תודה רבה!

תשובה: 

כשלועסים, אין מדברים, וגם לא עונים אמן. חמירתא סכנתא מאיסורא. ושמא יקדים קנה לוושט.

תאריך: 
02/07/19 כ"ט סיון התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist