איסור הנאה בבשר ובחלב

שאלה: 

שלום כבוד הרב.
האם איסור הנאה הוא רק ממש שאתה נהנה כמו למכור ולתת לבעל חיים, או שגם אסור לי לראות אדם אחר מבשל בשר וחלב ביחד (וליהנות) ?

תשובה: 

עיקר איסור ההנאה בבשר וחלב, הוא דרך אכילה.

אך גם אין לבשל בשר וחלב ולמכור אותו לגויים, אולם אין זה כולל שאדם רואה מישהו שמבשל בשר וחלב ונהנה מעצם ראיית המעשה, אף שאין דבר זה רצוי ליהנות ממראה מעשה עבירה.

תאריך: 
08/07/19 ה' תמוז התשע"ט
תגיות: 
x

Audio Playlist