אפיית ואכילת פת חלבית

שאלה: 

שאלתי לכבוד הרב מארי.
כיצד נהגו לאכול קובנה משוחה בסמנה העשויה מחמאה? הלא פסקו הרמב"ם והשולחן ערוך שאין ללוש פת בחלב?
לענ"ד לא מתקיימים בזה התנאים להיתר: א. פת משונה שניכר שהיא חלבית. ב. שנגמרת בארוחה אחת.
אוסיף על שאלתי: והיה ודבר אסור, כיצד לנהוג בבית הורי שמגישים קובנה כנ"ל, כמובן בלא לפגוע בכבודם?
בתודה.

תשובה: 

הקובנה אינה פת רגילה, אלא שונה בצורתה. דבר שמחייב את הרוצה לאכול אותה, לברר אם היא בשרית או חלבית או פרווה.

תאריך: 
10/07/19 ז' תמוז התשע"ט
x

Audio Playlist