בישול גוי

שאלה: 

שלום לכבוד הרב שליט"א
במאכלות אסורות פרק י"ז סעיף י"ג כותב הרמב"ם לגבי אפיית פת שמספיק שהיהודי ידליק את האש והפת לא תחשב בישולי גויים.
האם דבר זה נכון לדעת הרמב"ם גם לגבי שאר תבשילים או שבשאר תבשילים צריך התערבות ממשית של היהודי בבישול ? וכדברי השו"ע בניגוד לדעת הרמ"א

תשובה: 

בהלכה יג ביאר רבינו דין גזירת פת גויים, שדי בכך שהיהודי ידליק את האש, והפת תהיה מותרת, ולא תיכלל בגזירת פת גויים.

בהלכה יד ביאר רבינו דין גזירת בישולי גויים, ושם כתב רבנו במפורש שהגזירה היא רק "אם בשלן הגוי מתחילה ועד סוף ולא נשתתף ישראל עמו בבישולן", כלומר לא די בהדלקת האש אלא בהשתתפות בבישול.

תאריך: 
24/09/19 כ"ד אלול התשע"ט
x

Audio Playlist