דילוג לתוכן העיקרי

לשם מצווה והלפת פתילות

שאלה

א. האם לפי רבנו ציצית צריכה קשירה לשמה?
ב. אם כן, האם צריך להגיד 'לשם מצוות ציצית' או שמספיקה הידיעה שלי שזה לציצית?
ג. מותר להחליף את החוט שאיתו קושרים את החוליות? כלומר קושר חוליה עם חוט וקושר עוד חוליה עם חוט אחר מהכנף.
ד. הכנתי ציצית וכשסיימתי לקשור 7 חוליות מהמתיחה נקרע החוט, אז שיחררתי כמה חוליות בשביל שיהיה מספיק ארוך לשני שליש ולקחתי חוט אחר מהכנף וסיימתי איתו את השבע חוליות, האם עשיתי כדין?

תשובה

א. רק טוויית חוטי ציצית ציווהו לשמה, לא קשירת חוטים, רבנו, ציצית, א, יא.

ב. וגם חוטי הציצית שטעונים טוויה לשמה, לרבנו, אין צורך באמירה כל שהיא, עיין דברי מהרי"ק, ציצית, א, יא, אות כב.

ג. נראה שכן.

ד. מותר.