שאילת גשמים בזמן הזכרת גשמים

שאלה: 

יורנו רבנו,
חזן אשר בזמן שהתחילו כבר להזכיר גשמים אבל עוד לא לשאול גשמים אמר בחזרת הש"ץ "ברך עלינו" במקום לומר "ברכנו" ולא תיקנו אותו עד שסיים כל התפילה,האם יצאו ידי חובה?
בתודה ובברכה

תשובה: 

אינו חוזר, כי ימים אלו הם ימי בקשת גשמים, ורק חכמים דחו מועד הבקשה לשביעי במרחשוון, בגלל עולי רגלים.

תאריך: 
01/11/19 ג' חשון התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist