בקשת גשמים לפני ז' במרחשון

שאלה: 

שלום לכת"ר. אמר 'ותן טל ומטר' בין איסורו שלחג לשבעה במרחשון, האם צריך לחזור? האם פוסקים כמו הרב עובדיה יוסף שלא יחזור כיוון שאין כאן קללה (רק התחשבות בעולי הרגל), או כמו 'כף החיים', שכיוון שלא תיקנו צריך לחזור (אף שלא סימן קללה)? תודה, ובברכת חורף בריא!

תשובה: 

אם גמר תפילתו ואח"כ נזכר, אינו חוזר.

תאריך: 
03/11/19 ה' חשון התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist