נשק בשבת

שאלה: 

הרב אמר בשיעור שלאזרח מותר ללכת עם נשק בשבת רק במקום שיש בהם צורך.
א. האם זה רק אם הוא יודע להשתמש בו או שמותר לו גם מצד ההרתעה שיש בנשק?
ב. אם זה מותנה בידיעה, האם ידיעה מינימלית של יודע לדרוך ולירות מספיק או שצריך להיות מוכשר על הנשק,דהיינו יודע לתפעל מעצורים?
ג. במקום שנחשב כמקום שצריך להסתובב בו עם נשק, אז מותר לי ללכת עם הנשק של חבר חייל סתם כי לו כוח אין להסתובב איתו?

תשובה: 

נשק, כמו אקדח וכיו"ב, הוא כלי שמלאכתו לאיסור. ולכן הוא מקוצה, שאסור לטלטלו, לצורך עצמו של הכלי, כדי לשמרו, אלא רק לצורך גופו, לשימוש מותר בגופו של הכלי, או לצורך מקומו.

ולכן אין להחזיקו ולטלטלו.

אולם כשיש צורך בטחוני, מותר, ולכן מותר לשוטרים וחיילים וקצינים שהם בתפקיד, לטלטל עמם אקדח או עוזי וכיו"ב.

לגבי האזרחים, כשיש נסיבות בטחוניות, כגון ביישובים ובמקומות שמזדמנים להם טרוריסטים, מותר להחזיק נשק צמוד, כדי להשתמש בו לעת מצוא, מטעמים של הצלה ופיקוח נפש.

תוכל לשמוע הלכה יומית באודיו, באתר קהילת נצח ישראל.

תאריך: 
15/11/19 י"ז חשון התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist