פאה נוכרית

שאלה: 

שלום וברכה,
ראיתי שהרב לא מתיר פאה נוכרית בגלל ההבנה שחז"ל התכוונו שמעליה היתה מטפחת.
אך לכאורה קשה לומר שמותר דוקא אם הפאה עצמה מכוסה במטפחת. שהרי רבינו כתב בהל' שבת יט,ז שהסיבה לאסור יציאה בפאה לרה"ר היא שמא הפאה תפול, ואם ישנה מטפחת עליה אין חשש זה קיים, שהרי חז"ל לא אסרו לאשה לצאת לרה"ר עם מטפחת מחשש שתפול, כיון שהיא מהודקת.
האם אעפ"כ אין הרב מתיר?
ברוך תהיה

תשובה: 

אכן כן. אני נוטה לאסור, אף שידועה לי שיטת מארי זצ"ל להיתר.

ובודאי שאנו מסתייעים במקרים רבים על הוראת ההיתר של מארי זצ"ל, כי לא כל הנשים מסכימות לכיסוי ראש ממשי וצנוע כדת וכהלכה.

תאריך: 
03/12/19 ה' כסלו התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist