נטילת ידיים שחרית לנשים

שאלה: 

האם נשים צריכות לברך על נט"י שחרית לפי שיטת רבינו שהנטילה באה רק מכח התפילה או ק"ש ומשניהם הרי פטורות הנשים

תשובה: 

אבל תפילה אחת היא חייבת, ולכן תיטול ידיים בשחרית עם ברכה.

תאריך: 
20/01/20 כ"ג טבת התש"פ
x

Audio Playlist