קרמבו

שאלה: 

א. האם צריך לברך על קרמבו "שהחיינו" כמו פירות עונתיים, שהרי גם קרמבו יש רק בחורף?

ראיתי שהרב ענה בתשובה לשאלה על ברכתו של-קרמבו, והרב ענה שברכתו "שהכל" מכיוון ש"רוב האוכלים קרמבו מעוניינים בקרם ובקצפת, והביסקוויט משמש רק בסיס והוא טפל, שהברכה נקבעת לפי העיקר, ולפיכך ברכתו שהכל".
במחילה מהרב אבל אני ראיתי אנשים שבשבילם העיקר הוא הקצפת ולחלק רק הביסקוויט וחלק אוכלים את שניהם ביחד במידה שווה ללא עיקר וטפל, ועדיין, הביסקוויט נמצא שם כדי לתת טעם לא רק בשביל להחזיק..
ב. האם אי אפשר לחלק את זה לקבוצות בחברה שמי שבשבילו הקצפת עיקר יברך "שהכל" ומי שבשבילו הביסקוויט או שניהם חשובים יברך "מזונות"?
ג. אם נלך לפי רוב, יש לנו שלושה קבוצות ששתים מהן מברכות "מזונות", האם הן לא הרוב?
ד. למה הפיתרון של לחלק את הקרמבו לשניים ולברך על כל חלק בנפרד לא רלוונטי? או שהוא כן?
במחילה הרב אם הטרחתי או נהגתי בעזות יתרה, תודה!

תשובה: 

אכן, אתה צודק, כל שמעוניינים גם בקצפת וגם בביסקויט, יברכו שתי ברכות, שהכל על הקצפת, ומזונות על הביסקויט.

וכל שחשוב להם רק הממתק, והביסקויטים בסיס, יברכו שהכל.

וכל שחשוב להם הביסקויט, והקצפת רק לטעם, יברכו מזונות.

תאריך: 
25/01/20 כ"ח טבת התש"פ
x

Audio Playlist