נוהל תפילה השבת

שאלה: 

לק"י
שלום לכבוד הרב.
אם הרב יוכל לתמצת את ההתנהלות השבת בתפילה:
1.להמנע מתפילה במניין?
2.להמעיט בהמצאות במרחב ביה"כ ?
3. 10 אנשים/שמירה על מרחק מקסימלי?
4.להתחיל מישתבח?
5. עולים 6 ל -3 פסוקים כ"א והשאר יקרא חזן "זריז"?
6.עם/בלי תרגום?
7.חזן יקרא את הכל להמנע מקרבה לאנשים בסביבתו?

תודה רבה

תשובה: 

א. לא להתפלל במניין

ב. והיה ומתפללים בנממין, רק עשרה, לא יותר.

ובלי חולים, ובלי זקנים, ובתנאי שיחטו את המושבים בביהכנ"ס, ואת התיבה, ואת הס"ת, ולכבס את הטליתות, וכן כל הנכנס לביהכנ"ס יחטא ידיו.

בקריאת התורה שלושה עולים יקראו שלושה פסוקים כל אחד, והחזן יהיה המשלים ויקרא עד סוף הפרשה.

להתפלל מברוך שאמר עד קדיש תתקבל שאחרי מוסף.

תאריך: 
18/03/20 כ"ב אדר התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist