מי מוסמך להגדיר אדר ב בימי הקורונה

שאלה: 

האם ניתן הכח לחכמים היום להגדיר אדר ב' בגלל הצורך שנוצר לעם ישראל בגלל המצב?

 

תשובה: 

רק סנהדרין מוסמכים, או דיינים מוסמכים. ואין לנו לצערנו. ואנו מתפללים השיבה שופטינו כבראשונה.

 

תאריך: 
24/03/20 כ"ח אדר התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist